100 години от излизането на вестник „Илинден“

06/08/2021

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 7

100 години от излизането на вестник „Илинден“ – печатен орган на сдружените бивши македоно-одрински революционери, членуващи в Илинденската организация. Излиза от 30 юли 1921 г. до 8 октомври 1926 г. Тиражът му достига до 10 000 бр. 

От 23 септември 1923 г. до 2 август 1924 г., поради външнополитически правителствени съображения се отпечатва под наименованието „Пирин“ и „20 юли“. 

Редактори на вестника са Арсени Йовков, Христо Шалдев, Велко Думев, Димитър Иванов, Лазар Томов. Изразява симпатии към левите сили. Обнародва на 2 август 1924 г. Майския манифест. След горноджумайските събития от септември 1924 г. вестникът се списва съобразно културно-просветния, благотворителния и взаимоспомагателен характер на Илинденската организация.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024