Изложба за Българската екзархия в Скопие и Битоля

01/12/2021


Изложбата в Културно-информационният център на Република България в Скопие


Членове на МНИ представиха в Скопие и Битоля изложбата „150 години Българска екзархия“ 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2021, бр. 11

 Изложбата в Културно-информационният център на Република България в Скопие На 21 октомври 2021 г. в Културно-информационния център на Република България в Скопие бе открита документална изложба „150 години Българска екзархия“. Експозицията бе подготвена от Института за исторически изследвания при БАН по проект към Министерството на културата на Република България с изпълнители доц. д-р Александър Гребенаров и проф. д-р Боряна Бужашка – членове на МНИ. 

Изложбата бе първата проява с присъствие на публика в есенния събитиен календар на Културно-информационния център и бе открита от директора г-ца Антония Велева. Слово за институцията-светиня и нейната дейност произнесе Н. Пр. Ангел Ангелов, посланик на Република България в Република Северна Македония. 

Той поздрави авторите на проекта за чудесната изложба, направи историческа ретроспекция на събитията, допринесли за учредяване на Българската екзархия и нейните успехи за утвърждаване на българската духовност, просвета и култура. 

Авторите на изложбата проф. д-р Боряна Бужашка и доц. д-р Александър Гребенаров запознаха присъстващите с идеята за нейното създаване, с характера, мащабите и значението на Екзархията като институция, която няма аналог в другите балкански страни и определиха възникването ѝ като прелюдия на българската държавност. 

Селектираните и показани документи и снимки са част от многобройните материали, демонстриращи съхранената народна памет за видни книжовници, духовници, благодетели и общественици, дали своята дан в защита на българската църква, език и култура в Македония и Тракия. Подчертано бе, че това е първото представяне на изложбата извън пределите на Република България 

 Доц. Гребенаров представи най-новите издания на Македония научен институт, отнасящи за събития и дейци от миналото, но и от настоящото на Македония. Той предостави на библиотеките на българското посолство и на културния център презентираните книги, привлекли вниманието на многобройната публика. 

                                            

       Посетители, разглеждащи изложбата в Генералното консулство на Р България в Битоля

На следващия ден – 22 октомври 2021 г., изложбата „150 години Българска екзархия“ бе представена пред многобройна публика в Генералното консулство на Р България в Битоля. Посетители, разглеждащи изложбата в Генералното консулство на Р България в Битоля За значението на Екзархията и дейността на нейните родолюбиви огнища – духовни средища и просветни центрове, между които е и Битоля, говори генералният консул г-н Димитър Иванов. 

Той благодари на двамата създатели на изложбата проф. Боряна Бужашка и доц. Александър Гребенаров, които представиха в синтезиран вид историята на Екзархията. Двамата учени изнесоха интересни факти за включените фотоси, онагледили исторически процеси и свързани с тях събития от църковно-просветното движение. Те очертават не само етническите граници на българското историческо землище, включени в диоцеза на Екзархията, но илюстрират и формите за поддържане на българското национално съзнание – юбилейни чествания и тържества, ценни спомоществователства. 

Още прояви от народополезната дейност на тази важна българска институция-светиня двамата автори представиха чрез едноименния Албум „150 години Българска екзархия“, издаден по повод юбилейната годишнина. На откриването присъстваха множество представители на българската общност. В последвалите разговори мнозина изразиха желание Генералното консулство в Битоля да стане средище и на други културни, научни и образователни събития, свързани с духовността на българската нация през вековете.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024