In Memoriam: Почина краеведът Иван Марков (1935 - 2021)

06/12/2021

† 

In memoriam 

Иван Марков 

(1935–2021) 

На 4 декември 2021 г. почина активният член на Македонския научен институт, дългогодишен ръководител на неговата научна група в град Гоце Делчев, Иван Марков. Завършил Института по библиотекознание в София през 1960 г. Иван Марков бе истински професионален библиотекар и библиограф. 

Повече от 30 години той работи като библиотекар в градската и в учителската библиотека в град Гоце Делчев. Ив. Марков положи големи усилия за издирването на публикации в емигрантските вестници и списания за историята и дейността на българската емиграция в Северна Америка през ХХ в. 

Приживе той състави голяма библиографска картотека, в която са включени повече от 20 000 заглавия на статия за история на българските църкви, българските емигрантски организации, както и за българските книги, издадени в Северна Америка и Европа. Вдъхновен изследовател, истински родолюбец, обаятелен обществен деец, Иван Марков с пълни основания може да бъде наречен Летописецът на стария град Неврокоп и Неврокопския край. 

Без неговите приноси паметта за миналото на тази част от пределите на България би била много по-ограничена и бедна. Повече от половин век от живота си той посвети на краеведски изследвания в различни области на народоведението, с отлична професионална подготовка, с широка култура на изтъкнат български интелектуалец. Почти няма събития и личности от родния му край, до които да не се е докоснало неговото перо. Иван Марков е автор на повече от десет книги за различни периоди от отечествената история, на няколко селищни албума, на тематични библиографски издания. 

Стотици са неговите статии и очерци, публикувани на страниците на регионални и национални вестници и списания, в сборници, енциклопедии и алманаси. С висока изследователска стойност са публикациите му и в научното списание „Македонски преглед“. По негови сценарии са заснети пет документални филма. Приносни остават книгите му за неврокопското читалище „Зора“ – едно от първите в страната, за освобождението на града през 1912 г., за опълченците от Неврокопския край през 1877–1878 г., за Неврокопската църковна община през Възраждането. Истински пантеон на героите от региона той изгражда в книгата си „Старите неврокопчани“ (2010 г.) и в „Свободата изгрява над Пирина“ (2012 г.). 

С висока библиографска и археографска култура той систематизира богатата документална сбирка на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Иван Гаджев“. Иван Марков заслужено бе удостоен с националната награда орден „Св. Св. Кирил и Методий” (1980 г.). 

През 2003 г. той бе обявен бе за Будител на годината от ВМРО – Гоце Делчев, а през 2005 г. му бе присъдено званието „Почетен гражданин на град Гоце Делчев“. Македонският научен институт поднася искрени съболезнования на неговите роднини и приятели. 

Скърбим за нашия колега и съмишленик. 

Поклон пред светлата му памет! Бог да го прости! 

 Македонски научен институт

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024