90 г. от рождението на Теодор Димитров

03/03/2022


90 години от рождението на Теодор Димитров
(26 февруари 1932, София – 17 август 2002, Женева, Швейцария). 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 2

Завършва славянска и романска филология в Университета в Букурещ (1955), Библиографския институт в София (1957) и Университетския институт за висши международни изследвания в Женева (1978), където през 1994 г. защитава докторска дисертация. В 1958 г. печели конкурс и започва работа в системата на ООН в Женева. 

Там работи 34 години и се пенсионира като заместник-директор на библиотеката на световната организация. Има много публикации по библиотекознание, документалистика, международни отношения и история. Занимава се с исторически изследвания по значими за българската история проблеми, като използва богатото документално наследство на Архива на Обществото на народите. 

Автор е на 12-томната документална поредица „The Complaints of Macedonia / Жалбите на Македония“, издадена на английски език в Женева през 1979 г., която съдържа петициите и другите документи, изпращани до Обществото на народите през периода 1919–1938 г. по повод положението на българите в Македония. 

Неговата докторска дисертация на тема: „България и Обществото на народите. Опитът на международната защита на националните малцинства 1920–1939“, публикувана на френски език през 1994 г., е най-добре документираното и приносно изследване по тази важна и актуална тема от новата българска история. 

Автор е на още две книги за американския журналист Дж. Макгахан, редактор е на два сборника с материали за историята на българо-швейцарските отношения. Със собствени средства създава неправителствената организация „Европейско огнище на културата“ със седалища в Женева и френския град Жекс, в рамките на което организира културни и научни прояви, посветени на българска и балканска проблематика. 

Завещава на българската държава цялото си имущество в Швейцария – къща с двор в престижен женевски квартал и във Франция – замък от XIX в. в близост до гр. Жекс.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024