135 години от рождението на Артър Смит (1887 – 1945)

09/01/2023


135 години от рождението Артър Смит
(29 декември 1887 – 18 декември 1945). Американски журналист През есента на 1907 г. идва в София и се свързва с представители на освободителното движение на македонските и тракийските българи, настоявайки да бъде изпратен в Македония, където се води борбата срещу поробителите. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2022, бр. 12

Присъединява се към четата на Петър Милев, войвода в Неврокопска революционна околия (дн. Гоцеделчевско) и пребивава с нея в Македония от септември до ноември 1907 г. Посещава различни селища, наблюдава живота на населението и организационната дейност на четата. 

Участва в нейните походи и сражения, като споделя несгодите на четническия живот. Той не владее български език и не познава детайлно освободителните борби на българите от Македония и Одринско, което ограничава достоверността на впечатленията му. 

Своите наблюдения предава в кореспонденции до нюйоркския вестник „Ивнинг пост“, които по-късно, допълнени и разширени, публикува в отделна книга през 1908 г., излязла едновременно в Ню Йорк и Лондон.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024