Иван Вазов - Песни за Македония: Българската доброта

06/01/2023


Написано след посещението на една болница, дето учуден видях, че един наш ранен войник  гощаваше с шоколад и овощия сьседа си сърбин,  тоже ранен войник. След справка узнах, че нашият войник получил раната си от сьщия в боевета при Пирот! Един от хилядите случаи на проявяване свойственото на бьлгарската душа и характер добросьрдечие. 

Добър и великодушен в затишьето, 
в мирът, или вулкан отпушен 
 на битките в шумът; 
ту удар, кой убива, 
ту вихър, кой ехти, 
ту дева срамежлива - народе, туй си ти. 

Ужасен във борбата, 
извън борбата - мил - 
кого не си дивил с гнева си, с добротата? 
Но твоя гняв е вир, 
море е благостта ти, 
небесен дар в душа ти 
и неин Бог, кумир. 

Готов за всепрощенье 
към вчерашний враг твой, 
ти фърляш във забвенье 
обидите безброй. 

Херкул по ръст и сила, 
дете по кротостта, 
съдбата те дарила 
с опасна красота. 

Да, син на Добрината - омраза, 
мъст не знайш, 
тегнее ти враждата 
и въздуха й не трайш. 

Не сдържаш колко-годе 
наклона твоя благ: добряк си ти, 
народе, до слабост си добряк! 

Със таз душа в безпечност 
 пред злото на светът 
- на милост и сърдечност 
 неизчерпаем съд. 

Със таз душа прекрасна, 
с туй златното сърце в усмивка сбрани 
ясна по строго ти лице... 

На колко изненади 
така си жертва бил, 
в невидени прегради 
челото си си бил? 
И в наший век, 
потресен от злоби без конец, 
ти с тоя дар небесен 
 изглеждаш чужденец!

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024