Списание "Македонски преглед", 2022, бр. 4

06/02/2023


Македонски преглед. Списание за наука, литература и обществен живот. Год. 45, 2022, № 4
ISSN 0861-2277. 

Тежестта на този брой е поставена върху актуални проблеми на съвременността. Почти целият обем на книжката е зает от материала на Георги Станков „Българофобията в обществения дискурс на Република Северна Македония през 2021 г.” (текстът е представен и в превод на английски език). След встъпителен преглед на ситуацията са показани в хронологичен ред различни противобългарски прояви, както и формите, които вземат. 

В броя са поместени и два кратки материала с историческа тематика. По повод 230 години от отпечатването на Буквара на Марко Теодорович (Виена, 1792) под заглавие „Българин, родом от Разлога”, Георги Тренчев публикува аналитичен текст, в който представя историята на изданието и хвърля светилна върху личността на М. Теодорович. 

В рубриката „Документи и материали” е включено генеалогическото изследване на Бистра Риндова „Родовите връзки на Гоце Делчев в Пловдив”.

Николай Поппетров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024