120 години от гибелта на Димитър Гущанов (1876 - 1903)

30/05/2023


120 години от гибелта на Димитър Гущанов
(1876, с. Крушево, Демирхисарско – 4 май 1903, с. Баница, Серско) – деец на българското националноосвободително движение в Македония и войвода на ВМОРО. 

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 5.

Роден е в учителското семейството на българския възрожденски и просветен деец Атанас Гущанов. Димитър учи в българското училище в Сяр и в богословското училище в Самоков. Учителства в родното село на баща му – Старчища, Неврокопско. Заминава за Швейцария, завършва право в Лозана (1898). Учител е в Кочани и Петрич, където влиза във ВМОРО и става околийски ръководител. 

През септември 1902 г. минава в нелегалност и става четник в четата на Михаил Чаков. Като член на Серски революционен комитет е определен от Г. Делчев за инспектор на четите в окръга. От февруари 1903 г. е драмски войвода и участва в атентата на жп линията при р. Ангиста. 

Загива заедно с Г. Делчев в сражението с турски аскер в с. Баница и са погребани в общ гроб. Неговото име носят улици в Петрич и София.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024