Албански институт в Скопие представи книга на учен от МНИ

25/07/2023

Снимка: Институт за публична политика
"Арбен Джафери", Скопие

Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 7

На 19 юли в Скопие беше представена книгата на Ардиан Лимани и на члена на Македонския научен институт д-р Антон Панчев “Bullgarët dhe serbët në artikujt e gazetës “Shkupi” (1911–1912)” (Българите и сърбите в статиите на вестник „Шкупи“ (1911–1912)). Skopje, 2023, ISBN 978-608-245-865-6. 

Монографията осветлява дейността на албанския възрожденец Яшар Еребара по издаването на вестник „Шкупи“ (Скопие). Представят се и се анализират статиите в този вестник, имащи за предмет политиката на България и Сърбия в навечерието на Първата балканска война. 

Статиите разглеждат различни аспекти от политическата, революционната, просветителската и религиозната дейност на българското население в Македония, както и на сръбската пропаганда в тази област. Монографията е издадена на албански, английски и на официалната езикова норма на Република Северна Македония. 

На представянето присъстваха албански историци, журналисти, представители на публични институции на Северна Македония, общественици, част от които изразиха своето мнение за книгата и за възможностите относно развитието на културните и научните връзки между албанци и българи.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024