На югозапад България граничи със „СФРЮ“, а не с РСМ

06/08/2023


Източник: бюлетин "Българите на Балканите и по света", 2023, бр. 7

Абревиатурата „СФРЮ“ – Социалистическа федеративна република Югославия“, все още се чете по граничните пирамиди със Северна Македония, близо 3 десетилетия след разпадането на федерацията. 

Това споделиха пред БНР туристи от Кюстендил, които посетиха първенеца на Осоговската планина – връх Руен (2251м), където се състоя българо-македонска среща на приятелството.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024