Доц. д-р Александър Гребенаров

18/06/2013


Роден в гр. Кърджали през 1953 г. Потомък на македонски и тракийски бежанци. Завършва история в СУ „Св. Климент Охридски” (1878). Започва работа като учител, по-късно уредник в Музея за история на София. След защита на дисертация (1989) е научен сътрудник, а от 2009 г. доцент в Института за исторически изследвания при БАН, ръководител на секция „История на българския национален въпрос”. 

Чете лекции по българското националноосвободително движение и държавно-политическата история на България (1878–1989 г.) в Нов български университет и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

Автор на книги, студии и статии, рецензии и отзиви, съставител на изследователски и документални сборници, в които отстоява историческата истина за българщината в Македония. Създава сайтове с историческа тематика и изложби, участва в екипи за написване на регионални истории, представя събития и личности в радио и телевизионни предавания. 

Учредител и пръв председател на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”, секретар на Българско сдружение на родовете от Македония. Дългогодишен член на Научния и на Управителния съвет на Македонския научен институт – София, на редколегията на сп. „Македонски преглед”, от 11 юни 2014 г. е избран за негов председател.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024