Архив и библиотека

19/06/2013

Архив и библиотека
на 
Македонския научен институт

Поглед към малка част от книжовното богатство, 
съхранявано в библиотеката на Македонския научен институт

Работно време: понеделник, сряда, петък – от 15:00 до 17:00; вторник и четвъртък – от 10:00 до 12:00 часа. Библиотекар: д-р Ангел Златков, Email: angel.k.zlatkov@gmail.com


Архивната сбирка на Македонския научен институт (Асб. МНИ) включва спомени, биографични и автобиографични материали – 77 а.е.; частични постъпления – 125 а.е.; авторски публикации – 140 а.е.; Съюз на – македонските културно-просветни дружества – 25 а.е.; МНИ – 4 а.е.; кино "Македония – 9 а.е.; Дружество „Гоце Делчев” – 10 а.е.; Секции към дружеството – 17 а.е.; Ансамбъл „Гоце Делчев” и театрална трупа – 23 а.е.; Македонски дружества в страната – 13 а.е.  


Библиотеката 
на Македонски научен институт 

се състои от два раздела: 

 - Първият раздел обхваща книги, издавани от основаването на Института (1923 г.) до възстановяване неговата дейност (1990 г.). Тук са включени книги, издавани в периода до 1944 г. – поредиците "Македонско националноосвободително движение" и "Македонска библиотека"; изследвания, посветени на икономическия живот, националните и църковни борби в отделни райони в Македония, ВМОРО, въстанически чети, етнографски и езиковедски материали и други, както и списание
„Македонски преглед” до 1943 г. Към този раздел принадлежат и издания на българската културна и научна общественост до 1990 г. – книги за юбилейни годишнини, документални сборници, атласи, нови изследвания по българския национален въпрос и други, общо 1972 тома.

  - Вторият раздел обхваща книги след възстановяване дейността на Института през 1990 г. Тук са включени книги, събирани от различни издателства, дарения, закупени или излезли от печат от МНИ, някои като продължение на предишните поредици. Техният брой към 15 септември 2015 г. е 3290 книги и 98 броя от сп. "Македонски преглед" (1991–2015 г.).

* * *

Списък с част от книгите, съхранявани в библиотеката на Македонския научен институт


* * *


Македонският научен институт използва програмата PSD Home Library при работата в своята библиотека.  Продуктът е предоставен от PetroSoD http://www.petrosod.com 


(Македонский научны институт изпользует программу PSD Home Library , чтобы огранизировать свою библиотеку. Эта программа была предоставена нам PetroSoD http://www.petrosod.com/index.php).

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024