Отделни лица

17/06/2013

I. КНИГИ, ПЕРИОДИКА, АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

1. Анна Табакова – май 1990 г.
2. Проф. Младен Гечев – октомври 1990 г., юни 1999 г.
3. Никола Пондев (Биела, Италия) – септември 1991 г.
4. Цочо Билярски – октомври 1991 г.
5. Йордан Тасев – ноември 1991 г.
6. Петър Попов – декември 1991 г., март 1992 г.
7. Стефан Илиев – декември 1991 г., март 1992 г.
8. Рачо Казански – март 1992 г.
9. Кирил Димов – юни 1992 г.
10. Доц. Трендафил Митев – юли 1992 г.
11. Йордан Симов – август 1992 г.
12. Живко Гелев( САЩ) – август 1992 г.
13. Коста Църнушанов – януари 1999 (дарението е от наследници)
14. Екатерина Александрова – февруари 1999 г.
15. Проф. Спиридон Сфетас (Гърция) – юни 1999 г.
16. Пандо Младенов (Канада) – юли 2000 г.
17. Василка Ацева – декември 2000 г.
18. Никола Григоров – декември 2000 г.
19. Стоян Темелков-Есапчето (САЩ) – декември 2000 г.

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Борис Димитров – май 1990 г.
2. Джордж Лебамов (САЩ) – май 1990, декември 1991 г.
3. Георги Младенов (Канада) – май 1991 г., септември 1992 г., октомври 1999 г., юли 2003 г.
4. Борис Иванов (Канада) – декември 1991 г.
5. Магдалина Баева – декември 1991 г.
6. Петър Тилков (Канада) – декември 1991 г., септември 1992 г., ноември 1992 г.
7. Маргарита Саракинова – септември 1991 г.
8. Бригита Гюис (Белгия) – септември 1992 г.
9. Владимир Карабашев – септември 1992 г
10. Мария Дюмас (САЩ) – септември 1992 г.
11. Благой Иванов – октомври 1992 г.
12. Перси Златков – октомври 1992 г.
13. Васил Чекеларов – ноември 1992 г.
14. Борис Василев – юни 1994 г., юни 1998 г.
15. Христо Григоров – декември 1998 г., октомври 1999 г., декември 2000 г.
16. Игор Георгиев – януари 2002 г.
17. Никола Дишлянов – януари 2003 г.
18. Александър Цегриловски – май 2003 г.

III. КОМПЮТЪРНА И ДР. ТЕХНИКА

1. Георги Младенов (Кaнада) – май 1991 г.
2. Васил Чекеларов – април 2011 г.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024