Филиал Благоевград

17/06/2013

Създаване

Настоящата сграда на филиала в Благоевград
    Филиалът на МНИ в Благоевград бе учреден на 29 септември 1993 г. като Научно-информационен център при Македонски научен институт – София. Идеята бе на инициативен комитет начело с покойния Йордан Ванчев, Валентин Китанов и Димитър Тюлеков.

 Мотивът бе да се изгради на обществени начала, гражданско, неправителствено сдружение. То от своя страна да бъде в състояние да обедини онази част от интелигенцията на Благоевград и региона, която научно изследва съдбата на българите в Македония и проявява интерес спрямо съвременните процеси и явления в географската област Македония и по-специално в пограничната Република Македония. За кратко време НИЦ на МНИ се утвърди като уважавана обществена институция в града и региона. 

Издания и дейност

Старата сграда на филиала
 Особен интерес предизвика започналата от 1996 г. Библиотека „Краезнание“. Първото заглавие от поредицата бе „Пирински край. Краеведски изследвания“, Благоевград, 1996. То бе последвано от: Цветков, Б. Благоевград. Страници от миналото. Благоевград, 2000; Мечкаров, Ат. Земя в пространството на спомена. Поселищно-географски проучвания в Драмското поле (северозападната част). Благоевград, 2004 и на Тасев, Хр. Светиврачко в миналото, Благоевград, 2005. Публичен факт са и две научни монографии на Д. Тюлеков: Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско, Благоевград, 2001, с. 268 и Политическият мит за „македонско малцинство“ в България, Благоевград, 2001, с. 322. Излязоха от печат и две нови книги на авторите Крум Михайлов (Войводи от Македония. Александър Буйнов, Георги Казепов, Георги Скрижовски, Михаил Даев, Петър Милев, Стойо Хаджиев, Таската Серски, Тодор Паница, Чудомир Кантарджиев. Благоевград, 2012, с. 268.) и Атанас Кременлиев (Таско войвода, Благоевград, 2010, с. 138.).

 През 1997 г. бяха изградени Научно-информационни групи в Разлог, Гоце Делчев, Петрич и Сандански. Те понастоящем се ръководят съответно от д-р Георги Тренчев, Иван Марков, Тодор Тараков и Румен Божинов.

 Акт на обществено и професионално признание бе решението на Научния съвет на МНИ от 26 април 2004 г. (въз основа на чл. 23, ал. 1 от Устава на Института) за преобразуването на неговия Център във Филиал.

Ръководство и структура

Дейността на Филиала се ръководи от Управителен съвет. Ръководител е проф. д-р Илия Гюдженов, а научен секретар доц. д-р Димитър Тюлеков. За членове от общото събрание са избрани: доц. д-р Иван Петров, доц. д-р Евдокия Христова, доц. д-р Валентин Китанов, Славчо Цонев, Димитър Шалев и Петър Станев.

Други активности

 През близо 20 годишната дейност на Филиала неговите членове и обществени сътрудници са организирали и участвали в десетки културни прояви с научна насоченост. Имат съществен принос за популяризиране чрез електронните медии на неизвестна и малко позната научна информация.

 Оказват важна специализирана помощ и консултации по значими проблеми, все свързани с уставните цели и програмни задачи на МНИ – София. Това е отразено и в подготвената за издаване библиографска справка, дело на Регионална библиотека „Димитар Талев“ – Благоевград.

За контакти

Директор: проф. д-р Илия Гюдженов

секретар: Димитър Шалевshalev@mail.com


Научно-информационни групи:

Кюстендил, ръководител д-р Ангел Джонев;
Варна, ръководител д-р Генади Генадиев;
Дупница, ръководител Александър Китанов;
Разлог, ръководител д-р Георги Тренчев;
Сандански, ръководител Любомир Иванов;
Петрич, ръководител Тодор Тараков;
Гоце Делчев, ръководител Иван Марков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024