Атанас Мечкаров - Земя в пространствата на спомена

05/11/2015

Ат. Мечкаров. Земя в пространствата на спомена. 
Поселищно-географски проучвания в Драмското поле (северозападна част). 
Благоевград, 2004, 93 с.

Увод

   През пролетта на 1942 г. от проф. Ив. Батаклиев ми бе възложена семинарна работа: да направя антропогеографски проучвания на селищата в северозападната част на Драмското поле. Интересът, който се събуди у мен още в първия момент, бе голям. Това се дължеше на причината, че този край беше част от новоосвободените наши земи и че на мен се пада случай да ги посетя. От друга страна знаех, че ще отида между хора, които в миналото са били ратници в борбите за българщината. Тези неща бяха достатъчни, за да подготвят в мен необходимото желание за работа, което е първото условие за добър резултат в подобен случай. От трета страна очаквах и много трудности, предвид на новосъздаденото положение в тези земи, но това не ме плашеше, защото съзнавах, че работа без трудности няма.

 Почти всички селища, които цитирам, съм посетил. Картата, с която си служех при проучванията, е гръцката в мащаб 1: 100 000, която е най-добрата за нашата област, макар че има и някои недостатъци. Дължа да изкажа моята най-голяма благодарност на всички, които ме улесниха в научната ми работа, особено на г.г. учителите и кметовете на селата, през които минах. Благодаря и на г. Васил Миков, директор на Археологическия музей, за разчитането на монетите, които му занесох. Това е моята първа работа и не си правя илюзията, че е нещо изключително. Тя може да бъде дотолкоз ценна като нещо ново, доколкото в рамките на едно студентско изследване за кратко време би могло да се съберат материали за тази слабо позната област. Старал съм се да дам нещо свое, но не можех да не се възползувам и от литературата, която е извънредно оскъдна, писана за този край.

 Може би това е най-непознатата част от нашите земи: никакви изследователи, никакви пътешественици не са минали през нея и ако нещо се среща тук-таме, то е съвсем бегло и случайно. При такова положение може да си представим колко е трудна подобна задача. От гръцкия режим – никакви данни, каквито и да било, не можах да намеря: една голяма празнина стои за времето на този режим, прекаран от нашите селища. Всичко е оскъдно и недостатъчно. Но казах по-горе, че този край в миналото е бил център на голям кипеж и тук българщината в борба с гръцкия пристъп се е проявила най-силно от целия район...

Целият материал по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024