Христо Тасев - Светиврачко в миналото

20/11/2015

Христо Тасев

СВЕТИВРАЧКО В МИНАЛОТО

Благоевград, 2005

----------

ВЪВЕДЕНИЕ 

   Книгата "Светиврачко в миналото" е кратък историко-научен обзор на богатото минало на града и района. Повишеният културен интерес, както и превръщането на Сандански в курортен и балнеолечебен център с важно национално и международно значение, правят повече от необходима появата на едно четиво за историята на града и неговата околност. "Светиврачко в миналото" има сравнително широк хронологически обхват. Тя проследява съдбата на града и района от най-ранните години на съществуване и завършва с едно значимо историческо събитие – началото на Втората световна война (1939 г.) 

 На пръв поглед Свети Врач и районът около него изглеждат вътрешно затворено пространство. Всъщност това не е така! Обектът на изследване е жизнено активен и динамичен регион, със своя история, със свои насоки на развитие и природни дадености. Намерените вкаменелости край селата Калиманци, Капатово, Марикостиново и други, свидетелстват за флората и фауната през далечните геологически времена. Миналото му е разнопосочно, но неотделимо от родната ни история. 

 Древното битие на Св. Врач и Светиврачко се формира сред няколко стари, непреходни световни цивилизации. Най-ранната от тях – тракийската, за съжаление е останала да лежи най-ниско под земята. Нейното откриване и опознаване е доста трудно за специалистите. Резултатите от проучванията на тракийската култура се допълват от писмените сведения на древните автори Аристотел, Херодот, Тукидит, Плиний, Тит Ливий, Плутарх и др. Тракийският етнос е особено многоброен на полуострова, но той не е единен, а разделен на племена. 

 Долината на Средна Струма се обитава от медите, които заемат всяка удобна за живот територия – от полетата край реката до височините на околните планини. С локализирането на родното място на вожда на робите Спартак от немския професор Конрад Циглер, на родния ни 6 край е отредена почетна позиция сред останалите райони. С право неговият образ е увековечен със статуя на входа на града...

Целият текст по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024