Честит 3-ти март

03/03/2014

Уважаеми приятели, съидейници и членове на Македонския научен институт, поздравяваме ви с националния празник 3 март!

В навечерието на празника бе отпечатан сборник, съдържащ доклади от международна научна конференция, проведена в София и Благоевград на 2–4 октомври 2013 г., на тема „110 години от Илинденско-Преображенското въстание и Българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913)”. Книгата представя преломни събития от българската история, навършили юбилейни годишнини през 2013 г. – 135 години от Освобождението на България, 120 години от създаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и 100 години от Балканските войни. Участници във форума са представители от Русия, Полша и България, включително учени от Българската академия на науките, Военна академия „Г. С. Раковски”, Македонския научен институт – София, Военноисторическата комисия, университети, архиви и музеи. 

Сборникът включва материали от авторитетния форум за позициите на великите сили и проявите на чуждестранни дейци, но най-вече за делата на наши предци родолюбци – военни, революционери, духовници, просветители и благодетели, допринесли за освобождението на българските земи от властта на Османската империя и спомогнали за националното единство и просперитета на Отечеството.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024