„Македонският въпрос 1944–1989” от доц. д-р Стоян Германов

07/03/2014

Книгата „Македонският въпрос 1944–1989″ от доц. д-р Стоян Германов е посветена на драматични събития от новата българска история за един район (Благоевградски окръг) и тяхното отражение върху цялата нация и държава.

В изследването са разкрити първите опити на югославското ръководство за незабавно присъединяване на тогавашната Горноджумайска област, колебанията и отстъпленията от страна на българските управляващи в лицето на БРП (к), административните мерки за записване населението като „македонци“. Насилствените процеси са съпроводени с приемането на учители и мисионери от Скопие за налагане т.нар. македонски език.

Краят на насилствената македонизация е през 1948 г. Въпросът за присъединяването на Пиринския край към Македонската република е възможен само, ако се създаде южна славянска федерация. Тогава обаче българското ръководство не успя да се освободи от погрешните си възгледи за решаване на македонския въпрос. Започва бавно мъчително преосмисляне и преодоляване на голямото противоречие – по документи „македонци“, а по съзнание, език, история, бит, традиции и култура – част от българския народ. През март 1963 г. БКП изцяло променя политическата си концепция по македонския въпрос: Благоевградски окръг е част от територията на България, а населението му част от българската нация. Въпреки някои временни отстъпки пред Белград чрез Москва, българската политика остава непроменена до 1989 г.

Българската страна аргументирано отхвърля всякакъв опит за някакво „македонско малцинство“ в Благоевградски окръг, още повече за защита на мнимите му права.

В заключителната част на книгата се анализира близо 20-годишен период след настъпилите промени и отношенията с Р Македония след признаването й от България на 15 януари 1992 г. Неконтролираните атаки срещу всичко българско не дадоха възможност за пълноценни двустранни контакти и решаване на някои „спорни“ проблеми: за миналото и общия корен, за антибългарските пропаганди в средствата за масова информация и образователната система и т.н. Крайно време е отношенията между България и Р Македония да се поставят на принципна добросъседска основа, за да се върви напред към общото европейско бъдеще.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024