Географската връзка на Македония с България

26/11/2015

сп. Македонски преглед, год. I, 1925, №4
Иширков, Ан. Географската връзка на Македония с България 27—36

"... В средата на Балканския полуостров има три главни средища на съобщение и търговия, чието възникване и дълго просъществуване се дължи най-вече на тяхното добро географско положение : това са София, Скопие и Ниш. Те лежат в големи плодородни полета и са важни кръстопътища на Балканския полуостров; те образуват същевременно върховете на важен политически и стратегически триъгълник. 

 Когато тези три града са се намирали под една власт, както е било случай при римляните, византийците, българите и турците, тяхната планинска област със своите полета, проломи и проходи е служила за важно бойно поприще при разширение и защита на държавата. Преди да се построи желязен път между Ниш и Скопие от една страна и София—Ниш от друга, най-удобно е било съобщението между София и Скопие по Кюстендилския път.

 Югозападна висока България, в която лежи София, столицата и политическия център на българската държава, е тясно свързана с Македония и Сърбия чрез удобни важни пътища, които са играли голяма роля в историческо време, не са изгубили своето значение и днес, a удобни места за прокарване на нови пътища в свръзка с новата техника съществуват неизползувани още за голямото съобщение между тях..."

                                           
ВАЖНО! Абонирайте се за списание "Македонски преглед"

Абонирането за 2016 г. се извършва във всяка пощенска станция в страната и в канцеларията на Македонския научен институт – София, ул. „Пиротска“ No5, тел. (02) 987-87-08. Годишният абонамент за България е 16 лева, отделна книжка 4 лева. За чужбина – 60 долара, отделна книжка – 15 долара.

Редакцията на списанието разполага с течения на списанието от 1991 до 2014 г., които могат да бъдат закупени в канцеларията на института. Отделна книжка 1991–2007 г. – 2 лв.; 2008–2014 г. – 4 лв.

                                           Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024