Професор Петър Шапкарев (1908 - 1997)

16/09/2016

Петър Климентов Шапкарев
(20.12.1908, София - 16.09.1997, София)
   Икономист, математик, преподавател, учен, общественик. Потомък на известен род от Охрид – внук на видния българския етнограф и фолклорист Кузман Шапкарев; син на революционния деец Климент Шапкарев. 

 Завършва математика в Софийския университет (1934). Специализира статистика и икономическо моделиране в Берлин (1937) и Москва (1961). Членува в студентското д-во „Вардар“ (1920-1934) и негов секретар (1928-1929). Работи в Главна дирекция на статистиката (1935-1940); завежда статистическа служба в Софийската община (1940-1943); ръководи отделение (1943-1944) и отдел (1945-1947) в Стопанската камара; плановик в Държавна планова комисия (1948-1956). Преподава във Висшия икономически институт в София (1956-1976); във Висшия финансов стопански институт в Свищов (1956-1958). Създател и ръководител на Икономико-математическа лаборатория в Икономическия институт при БАН (1962-1976). Ст.н.с. (1957); професор (1966); доктор на икономическите науки (1982). През януари 1990 г. е избран за зам.-председател на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България (дн. ВМРО-Българско национално движение).

  При възстановянето на МНИ е избран за негов председател (1990-1997). Главен редактор на сп. “Македонски преглед”. Обнародва научни трудове в областта на статистиката, планирането, икономико-математическото моделиране: “Отрасловата структура и междуотрасловите връзки на промишлеността в НР България” (1965); “Статистико-икономически етюди върху народното стопанство на НР България” (1982), “Производственият ритъм в народното стопанство на НР България” (1983) и др. В сп. “Македонски преглед” публикува материали и статии за националноосвободителното движение на македонските българи.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024