Книга на МНИ за живота на Натанаил Охридски

18/09/2016

НАТАНАИЛ МИТРОПОЛИТ ОХРИДСКИ И ПЛОВДИВСКИ 

 ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 

   На 18 септември 2016 г. се навършват 110 години от кончината на Охридския и Пловдивски митрополит Натанаил, виден деец на Българското национално Възраждане и на движението за църковно-национална независимост. В нашата историография подробно е разгледан само един кратък период от живота на митрополит Натанаил, свързан, преди всичко, със съпротивата на българския народ срещу Берлинския договор и последвалото Кресненско-Разложко въстание, чийто признат ръководител е той. Действително, това е ярка изява в неговата многогодишна народополезна дейност. Като проследяваме жизнения му път, обаче, виждаме, че този неспокоен дух е участвал в почти всички значителни прояви на народа ни през периода на Възраждането - както в борбата му за църковно-национална независимост, така също в неговите усилия за просветно и културно издигане. 


 Ценен извор за дейността на митрополит Натанаил е неговата автобиография "Жизнеописание Митрополита Охридо-Пловдивскаго Натанаила. Автобиографични бележки" , СбНУНК, кн. 25, С., 1909, 1–77, писана, както сочи в кратките си уводни бележки Ангел Станков, през 1896- 1900 г., т.е. през последните години на неговия живот, когато силите му вече са го напуснали. 

По тази причина, или поради това, че не е могъл да използва всички документи от личния си архив, изгорял при пожара в Охридската митрополия през януари 1882 г., много от събитията са описани бегло, подробностите са отбягнати, не са обяснени според тяхната обективна и субективна закономерност. Новата публикация на автобиографията на митрополит Натанаил Охридски, с приложените към нея подбрани документи за неговата дейност, коментарни бележки и указатели, отново ще представи на вниманието на нашата общественост голямата църковно-просветна и обществена дейност на един неуморен труженик на Българското национално Възраждане, посветил цялата си физическа и духовна енергия на своя народ, на неговата борба за просвета и свобода.  

   И ако за съвременниците му е било трудно да обхванат действителната величина на неговата личност, днес ние го виждаме в редиците на онези големи българи, посветили себе си на възраждането на българския народ, на борбата за самостоятелна църква и на революционното движение за национална независимост...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024