Евтим Спространов (1868 - 1931)

15/01/2018

   Евтим Ангелов Спространов – публицист, писател, учител, общественик, изследовател и участник в националноосвободителното движение. Роден в Охрид на 15 януари 1868 г. Завършва основно образование в родния си град и учи в Солунската българска мъжка гимназия. Следва в Духовната семинария в Киев и право в Московския университет. Гимназиален учител в София (1891–1894) и секретар на проф. Иван Шишманов при редактирането на Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Систематизира ръкописната сбирка на библиотеката в Рилския манастир (1900). 

 Учител, директор и училищен инспектор в Македония (1904–1909), секретар на Одринската митрополия. Редактор на в. „Отечество“ – печатен орган на СБКК, на екзархийския в. „Вести“, в. „Пряпорец“ и някои списания. Охридски окръжен управител (1918). Инспектор в духовния отдел на Министерството на външните работи и изповеданията (1921–1927). Активно участва в македонското освободително движение. 

 Сред създателите е на Младата македонска книжовна дружина (1892) и е сътрудник на печатния й орган „Лоза“. Един от учредителите на Македонския комитет, върху чиято основа се изгражда ВМОК. На Рилския конгрес на ВМОРО (1905) е избран за легален член на ЦК. След Първата световна война е избиран многократно за председател на Охридското братство, за член на Националния комитет при СМЕО, за делегат на редовни и велики събори, учредител е на Македонския научен институт, на полулегалната организация Македонска дружба, често изпълнява ролята на помирител между отделни дейци и течения в освободителното движение. 

Членува в множество обществени организации с нравствено-религиозен, културно- просветен, въздържателен и благотворителен характер. Сред ръководителите е на масонското движение. Публикува множество статии в печата. Сред ръководителите е на масонското движение. Публикува множество статии в печата, рецензии, отзиви, пътеписи, разкази за деца, исторически студии и др. 

 Оставя огромен по обем личен дневник, надхвърлящ 4800 машинописни страници. В него са отразени важни моменти от обществено-политическия живот и от освободителното движение на македонските българи. От дневника е публикуван том 1.

    Евтим Спространов умира на 5 юли 1931 г. в София. Използва следните имена и псевдоними в публикациите си: Ангел Спространов, Веселин Ангелов, Е. Маркулев, К. Стоянов, Бугарин, Беш-Чинар, Охридчанин, Един Македонец Е.С-в и пр.


 Доц. д-р Александър Гребенаров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024