Яворов - апостол на Македония

15/01/2018

сп. "Македонски преглед", 2011, год. ХХХIV, кн. 4, Милкана Бошнакова. Яворов - апостол на Македония... 7-34

 Едно от значенията на понятието „апостол“ е „лице, което се е отдало самоотвержено на някаква идея, всеотдаен борец за нещо“[1]. В живота на известния български поет и драматург Пейо Крачолов Яворов, според собственото му признание, има една кауза, на която той служи всеотдайно, на която истински се посвещава и която го съпътства буквално до последния му час – това е каузата за освобождението на Македония от турско подтисничество. Не с родов корен е свързан Яворов с Македония, а по собствен избор – житейски, творчески, емоционален. 

На Македония и на хората, живеещи в нея той отдава огромната част от силите, времето, енергията, творчеството и любовта на своя кратък 36 годишен живот. Първото отпечатано стихотворение на поета „Напред“ е във вестник „Глас македонски“ [2] още през 1895 г., когато той е 17 годишен и е посветено на Четническата акция на Върховния комитет (ВМОК) [3] в Македония; първите приятели от детинство на Яворов са Коста Нунков и Пейо Гарвалов от Чирпан, които стават известни дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО); в поробена Македония Яворов влиза 4 пъти като четник, а последния път през 1912 г. и като войвода на чета;...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024