Бележки върху вестите за братя Миладинови

четвъртък, 11 януари 2018 г.

сп. "Македонски преглед", г. IХ, 1934, кн. 1. Иван Хаджов. Критически бележки върху някои от вестите за Братя Миладинови..., 89-114

 Жизненото дело на двамата братя, и особено тяхната мъченишка кончина, са предизвикали твърде рано жив интерес. Тоя интерес се е изграждал върху убеждението и съзнанието за големината на жертвата в лицето на двамата братя. Защото еднички те и Неофит Бозвели от Котел са между дейците в черковната борба, които завършиха мъченишки живота си, на който противникът в лицето на Фенер тури без време край. 

Познаващи ги, съвременници, изследувачи всякак — със спомени, с чуто и научено, с изследвания — са се стремили да уяснат някои моменти от техния живот и тяхното дело. Така за различни моменти от живота и делото на братята са се натрупали много сведения и свидетелства, които нерядко си противоречат, изключват се.

Или пък някои моменти са само загатнати, макар и в документи, и възбуждат въпроси, които изискват правилно осветяване и разрешение...

 Целият материал четете по-долу:


Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021