Бележки върху вестите за братя Миладинови

11/01/2018

сп. "Македонски преглед", г. IХ, 1934, кн. 1. Иван Хаджов. Критически бележки върху някои от вестите за Братя Миладинови..., 89-114

 Жизненото дело на двамата братя, и особено тяхната мъченишка кончина, са предизвикали твърде рано жив интерес. Тоя интерес се е изграждал върху убеждението и съзнанието за големината на жертвата в лицето на двамата братя. Защото еднички те и Неофит Бозвели от Котел са между дейците в черковната борба, които завършиха мъченишки живота си, на който противникът в лицето на Фенер тури без време край. 

Познаващи ги, съвременници, изследувачи всякак — със спомени, с чуто и научено, с изследвания — са се стремили да уяснат някои моменти от техния живот и тяхното дело. Така за различни моменти от живота и делото на братята са се натрупали много сведения и свидетелства, които нерядко си противоречат, изключват се.

Или пък някои моменти са само загатнати, макар и в документи, и възбуждат въпроси, които изискват правилно осветяване и разрешение...

 Целият материал четете по-долу:


Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024