Български селища в днешна Румъния

10/01/2018

Карта на днешна Румъния. С червен цвят са обозначени
районите, където компактно живее население с български
етнически произход
сп. "Македонски преглед", г. IХ, 1935, кн. 3-4. Ст. Романски. Българско население около град Каракал... 78-92.

 От румънска страна постоянно се пише и говори за румънско население отсам Дунав в България, в крайдунавското прибрежие на Видинско, отчасти в Оряховско и Никополско, без да се споменава, че отвъд в Румъния има много по-многобройно българско население, което населява цели села и градски махали в обсега на някогашните княжества Влашко и Молдова, независимо от Бесарабия, чието многолюдно българско население е добре известно. 

 Тия български селища се намиратъ главно в областта между Дунава и Карпатите, по цялото протежение на севернодунавската равнина от Калафат, срещу Видин, до Браила, срещу Мачин...
Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024