Панаирите в Средновековна Македония

08/01/2018

/Снимката е илюстративна/
сп. "Македонски преглед", г. III, 1927, кн. 4. Иван Сакъзов. Панаири в Средновековна Македония... 1-14.

Епохата на средните векове ни е оставила твърде ценни сведения относно вътрешното положение на македонските земи. Няколкото цивилизации, които се настилали една над друга върху земите на този богат край на Полуострова, са оставили значителни следи на материална култура. 

Въпреки честата смяна на нейните владетели Македония е живяла свой самостоятелен стопански живот, който се обуславял от една страна от географическото положение, което тя е заемала в Европа, a от друга — от климатическите и производствени условия на нейните земи.

Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024