Краеведът Иван Марков на 80 години

11/01/2016

Иван Марков
  Достоен юбилей – историкът, изследователят и краеведът Иван Марков на 80 години! В последния месец на 2015 г. обществеността на град Гоце Делчев отбеляза 80-годишния юбилей на историка, изследователя и краеведа Иван Марков – един от основателите на Македонския научен институт след неговото възстановяване и ръководител на научната група на института в родния му град. 

 На масово посетено и впечатляващо общоградско тържество беше изразена благодарност към юбиляря за дългогодишната му популяризаторска дейност, десетки публикации и книги, в които разказва за забравени герои и събития от този край на Отечеството ни, отбелязал значими приноси в борбите за новобългарска просвета и църковна самостоятелност, и за национално освобождение. 
 
Книгите на Иван Марков
 Към юбиляря се обърнаха с приветствия представители на обществени организации, учебни заведения и институции на културата в града, които очертаха образа му на уважаван общественик, заслужено обявен за почетен гражданин на гр. Гоце Делчев. Слово за приносите му в изследване историята на региона произнесе членът на МНИ доц. д-р Димитър Тюлеков, а от името на ръководството поднесе поздравителен адрес членът на Института Димитър Шалев (адресът поместваме отделно). 

 С благодарност към Иван Марков се обърна заместник-кметът на Община Гоце Делчев г-н Валери Сарандев, който изрази готовност, както и досега, да подпомага изследователската работа и бъдещите публикации на юбиляря. Впечатлява последователността, с която местната община системно подкрепя подготовката и обнародването на важни хуманитарни изследвания за региона, известен с безспорните си заслуги във възрожденските борби и отечественото национално- освободително движение в тези предели на България, изпитали върху себе си особено силно държавно подкрепения натиск на гръцкия национализъм. Това можем да наречем осъзната политика, която прави чест на гоцеделчевското общинско ръководство и може да служи като поучителен пример. 

Димитър Шалев чете поздравителен адрес
от МНИ до юбиляря
 Иван Марков разказа за своето родословие, което има своите корени в една от най-будните някога фамилии на град Банско, представители на която се преместват в стария Неврокоп, за приятелствата и съвместната си работа с едни от най-известните български изследователи на Македония, между които акад. Христо Христов, проф. Костадин Палешутски, акад. Георги Марков, рано отишлия си негов съгражданин и приятел Константин Пандев, проф. Георги Бакалов и мнозина други. Може уверено да се каже, че който желае да се запознае с миналата съдба на този южен български край, разположен между планините Пирин, Родопа, Славянка и Стъргач, най-добре може да стори това чрез книгите на Иван Марков. 

 Сред тях трябва да откроим изследването му за неврокопското читалище – едно от първите в страната, сборникът му с портрети на бележити личности от региона, озаглавен „Старите неврокопчани”, юбилейното му издание от 2012 г., посветено на Балканската война, в което се разказва за хода на военните действия през паметната 1912 г. на Родопския отряд начело с генерал Ковачев – освободителят на Неврокоп, заедно с четите на ВМОРО, между които и тази на поета Пею Яворов – първият кмет на освободения град, десетките му публикации в специализирани издания, сценариите му за документални филми на историческа тематика и др. Марков доказва в своите книги, че Неврокопският край, включващ някога в себе си и селища, които сега са отвъд държавната ни граница, е измежду българските краища, които са изпратили най-много четници в Опълчението по време на Освободителната руско-турска война през 1877–1878 г. и особено във формированията на Македоно-одринското опълчение през паметната 1912

Вдясно от Иван Марков са членовете на МНИ - доц. Димитър Тюлеков,
журналистите Андрей Петров и Димитър Шалев
   Участниците в тържествената проява справедливо отбелязаха, че със своите работи Марков допринася за високото самочувствие на неврокопчани като наследници на славни традиции. А ние трябва да заключим, че заслужава родолюбиво уважение отношението на обществеността в този буден български град към миналото, от което тя черпи достойнство и истинска гордост. За тези нагласи – за съжаление така рядко срещани напоследък след поредните вълни на нихилистично облъчване в името на абстрактни, чужди на националните ни интереси ценности, заслугите на юбиляря Иван Марков – наш уважаван колега и приятел, са повече от безспорни. 

 ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024