Да дариш от родолюбие (семейство Радовски)

17/01/2016

Дарената монета
   През октомври 2015 г. ръководството на Македонски научен институт – София организира поучително и интересно събитие. Поводът не бе много обичаен, а направо извънреден. Александър Радовски, инженер, главен секретар на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, потомъкът на дееца и войводата от Серски революционен окръг – Тома Радовски заедно със съпругата си Анна Радовска подариха на Института ни монета, на стойност един сребърен френски франк, наполеон от 1866 г. 

 Тези монети, злато и сребро са използвани като платежно средство в България, а и документи от организационните архиви потвърждават, че кадрите на ВМОРО/ВМРО са оперирали с френските пари. Важно е не толкова валутно-нумизматичното осребряване с днешна дата, а истинското измерение на благородния патриотичен мотив в скромния дарителски акт. Няма съмнение, че той заслужава високо обществено признание. Оказа се, че инж. Ал. Радовски е автор на книгата „Оцеляло родолюбие. 

 Спомен за Тома Радовски“, в която има любопитни сведения за дейността и финансите на българската революционна организация. Сериозните академични истории, особено посветени на нелегални и тайни общества са немислими без родовите спомени и семейните архиви, които все още не са комплектувани в пълния си обем. Ето защо приетото в тържествена обстановка дарение е отличен повод за размисъл по две взаимносвързани стратегически направления в мисията на МНИ. Първото е събирането на реликви, музейни ценности и документи от семейните и родови архиви за нашето отечествено национално-освободително движение през периода 1878–1944 г. 

 Предстоящата работа никак не е маловажна, защото продължават да бъдат унищожавани и напускат страната документи с научно-историческа стойност поради невежество, немарливост и за пари. В архивната сбирка на МНИ има уникални документи, но тя има потребност от текущо попълване и обогатяване. Когато пък събраното е достатъчно значимо, то лесно може да бъде обект на социализиране и популяризиране с помощта на съвременните технически средства. 

 Второто направление в никакъв случай не бива да бъде омаловажавано. Именно, устойчивото, модерно развитие на МНИ – София, на Филиала в Благоевград и на неговите Научно-информационни групи в Варна, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич, Разлог и Сандански е неразривно свързано с разширяване институтските публични контакти и култивиране обществената среда с цел обогатяване формите за нашата работа, изпълнение на уставните ни цели и програмни задачи. 

 В този смисъл бе приветствано съпричастността и свидетелството на дарителския акт от страна на Милен Димитров, бивш кмет на гр. Костинброд и Никола Борисов, председател на ВМРО–БНД в същия град. Двамата със семейство Александър и Анна Радовски бяха наградени от доц. д-р Ал. Гребенаров с грамоти за дарителска и обществена дейност по съхраняване на културно-историческото наследство на македонските българи и запазване на автентичната им родова памет. Нека да работим мъдро и да се надяваме, че през новата 2016 г. нашите общи очаквания ще намерят своя стойностен израз.
доц. д-р Димитър Л. ТюлековДарителският акт на Анна Радовска
Александър Радовски
Милен Димитров
Никола Борисов
0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024