Ичко Бойчев - Горноджумайският войвода

16/01/2016

сп. Македонски преглед, год. XXX, 2007, № 3. Проф. Димитър Гоцев, Павел Славянски. Ичко Бойчев - Горноджумайският войвода..., 61—73.
   
   В изпълнената с героизъм история на българския народ за национално освобождение и обединение важно място заемат освободителните борби на българското население в Македония и Одринска Тракия след Берлинския конгрес от 1878 г. В тези борби израстват видни дейци, апостоли, революционери и войводи на освободителното движение. Един от тях е Ичко (Христо) Димов Бойчев. 

 Ичко Бойчев е известен революционер и борец за освобождението на българите в Македония в края на ХIХ и първата половина на ХХ в. По ред причини едва през последните години темата за живота и революционното дело на Ичко войвода се проучва по-задълбочено в българската историография. 

 Факти и сведения за неговия живот и дейност се намират в редица сборници и публикации на историческа тематика, както и в личният му архив. Ичко Бойчев е роден през 1883 г. в Гюмендже, Ениджевардарско, в Егейска Македония. 

 Произхожда от дребно земеделско семейство. Единствен син е на Лина и Димо Бойчеви. Още на 12-годишна възраст остава кръгъл сирак. Животът се изправя пред него с цялата си суровост и безпощадност. В немотия прекарва ученическите и юношеските си години. 

 През втората половина на XIX век градецът Гюмендже е едно от най,големите и чисти в етническо отношение селища в околията. В края на миналия век тук живеят около 3150 българи. Гюмендже взима живо участие в борбите за ново българско училище и за църковна независимост. Българите и тук с болка и възмущение посрещат неправдата, извършена на Берлинския конгрес през лятото на 1878 г., когато Македония и Одринско остават под властта на Османската империя...

Цялата статия четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024