Тенденции в демографското развитие на Македония

13/01/2016

сп. Македонски преглед, год. XXVII, 2004, № 1. Спас Ташев, Тенденции в демографското развитие на Р Македония..., 29—54.

   Проявите на етническо напрежение в бившата югославска република Македония отдавна са обект на внимание от страна на различни специалисти по балканската проблематика. Едва напоследък обаче при анализиране на съществуващата криза и нейните потенциални варианти на развитие се изтъкват и някои демографски показатели. 

 Своеобразен „връх“ в тази насока представлява статията на бившия премиер на Р Македония и бивш лидер на партията ВМРО-ДПМНЕ Любчо Георгиевски „Тези за просъществуване на македонската нация и държава“. 

 В нея има цял раздел, озаглавен „Демография“, в който можем да прочетем следното: „Като отговорни люде, към идните генерации ще направим най-голям грях ако не разгледаме заканата за демографско претопяване на македонския народ. Всички добронамерени замисли да имаме повече деца са завинаги завършено и напразно желание. Фактите са немилосърдни. Проблемът не е само в 19-те процента албанска популация, а в това, че с Охридския договор и реалността, която се създава след неговото провеждане, вратите са цялостно отворени за масови механични заселвания от Косово и от Албания.

 Тяхната демографска експлозия няма признаци на спиране. Информацията, че от всички първокласници в Македония 33% са албанчета, фактът, че в Скопие всяка година се формират 6-7 нови албански паралелки в средните училища, пораждат безпокойство. Затова не можем да бъдем неми и слепи пред реалността, че нашата нация я заплашва демографско унищожение...

Цялата статия четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024