André Mazon - Contes slaves de la Macedoine sudoccidentale (Рецензия)

18/02/2016сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. 
André Mazon, Contes slaves de la Macedoine sudoccidentale. — Проф. д-р Ст. Младенов..., 101—122. 

   Андре Мазон е френски филолог славист. Мазон изследва българските говори и фолклор в Албания (вижте Бобощица) и Югозападна Македония. Пише трудове по древноруска и руска класическа литература, руски и чешки език и славянски фолклор. Извършва активна научна дейност в областта на френската и европейската славистика. Мазон учи в Сорбоната и Пражкия университет. Преподава френски в Харковския университет (1905-1908). Научен секретар на Института за живи източни езици в Париж (1909—1914), професор в Страсбургския университет (1919—1923) и Колеж дьо Франс (1924—52). Ръководи Института по славянознание в Париж (от 1937), вицепрезидент е на Международния комитет на славистите (1958—1967). Един от основателите и членовете на редколегията на парижкото славистко списание „Revue des études slaves“ (1921). 

Цялата статия четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024