Проф. Анастас Иширков - Струмишко. Стопански черти

23/02/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. Проф. Анастас Иширков - Струмишко. Стопански черти..., 26—38.

"Долината на р. Струмица, дeсен приток на р. Струма, е една от най-благодатнитe покрайнини на Македония. Тя има плодородна земя, благ климат, добре се напоява и в нея могат да виреят най-различни южноевропейски културни растения. 

 Струмишката долина е заградена на север от планините Плачковица и Огражден, a на юг от Беласица. По-низки вододелни планини с най-различни имена, тясно свързани с висока Беласица, я отделят на запад от Вардарската речна област. На изток Струмишката долина е доста стеснена от издънки на Беласица и при нейния свършек, дето се изтича Струмица в Струма, се протакат от север към юг стръмно-скалистите ридове Малък-Кожух. 

   Струмишката долина е доста дълга, но в повечето свои части тя е доста тясна, затова няма пространство повече от 250 кв. км. Тя е висока средно 240 м., но в долните си части се снишава по-долу от 100 м., a при смесването на Струмица със Струма височината е само 78 м. над морското равнище..."

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024