Острово и неговата околност

09/02/2016

Печат на Островското благотворително братство
"Полковник Борис Дрангов"
сп. Македонски преглед, год. III, 1927, № 2. Г. Вестителев (Георги Трайчев). Острово и неговата околност. Един малко познат кът на Македония..., 1—25.

"... Без да е известно макар и приблизително, кога се е въвело за пръв път тука християнството и чие църковно ведомство е владяло, обаче се знае, че във време на цар Самуила Островската област е зависела духовно от охридската българска патриаршия. Поради което и подир лютите и жестоки войни между цар Самуила и Василия Българоубиеца и след покорениего на тия места от Византия, Острово се споменува в един хрисовул на последния, в XI в., за архиепископите и епископите, подчинени на охридската бълг. автокефална епископия. 

Къмъ Мъгленския епископ били подчинени църквите в Πρόσακος, Σετίνη, Ὄστροβος, Ζαόδρυα... След унищожението на охридската автокеф. църква Острово, както и няколко села от неговата и от близки нему околии, останало пак под ведомството на охридската митрополия, подчинена вече под цариградската гръцка патриаршия, отгдето направо назначаваните гръцки владици не само не знаели езика на паството, поради което и не можели да се разбират направо с него..., отнасяли се враждебно към него, като търсили на всяка цена да го погърчат. 

В книгата на поп Данаил Москополец (Корчанско), издадена в 1770 г. (скоро след унищожението на охридската патриаршия), именно в нейния предговор се поръчва на албанци, власи, българи и другоезични с радост да се приготвят да станат гърци, като се откажат от своя варварски език, народност и обичай..."

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024