Йордан Бадев

05/03/2016

Йордан Антонов Бадев 

(25 февруари, Битоля – септември 1944, София) 

Учител, литературен критик, публицист. Учи в класическата гиманзия в Битоля, следва славянска филология в Софийския университет (1906), продължава висшето си образование в Лозана, Швейцария. Учител в Битоля, Самоков и София. 

Изпълнява дипломатически мисии на ВМРО в чужбина. Публицистичната му дейност е отразена на страниците на вестниците и списанията „Право“, „Родина“, „Народност“, „Сердика“, „Просвета“, „Звено“, „Слово“, „Македония“, „Българска мисъл“, редактира вестниците „Народност“, „Миргород“, „Зора“ и сп. „Златорог“. Един от учредителите на Македонския научен институт и член на Управителния му съвет, избран през 1923 г. „Берлинският конгрес откъсна Македония от общото отечество и я наложи на българската душа – и на българска поезия. Оттогава тя въстава със свой образ в нея. Малцина български поети са минали по своя път, без да хвърлят, поне пътьом, поглед към Македония.“ 

Й. Бадев. Македония в българската поезия. – Златорог, 1922, кн. 3–4, с. 181. 

„Йордан Бадев беше винаги вглъбен в себе си, пишеше всичко на ръка, но изслушваше всекиго любезно усмихнат и отговаряше с тих глас, за да потъне отново в мислите си. Той бе редактор по културните въпроси.“ 

Хр. Огнянов. Срещи през годините. С., 2002, с. 63. 

Подбрана библиография: 

Заговорът против Тодор Александров. По данни на Вътрешната македонска революционна организация. С., 1924. 
От ранно детство. Спомени. С., 1928. 
Скици на живите. С., 1934. 
Животът и изкуството. С., 1938. 
Даме Груев. Живот и дело. С., 1943.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024