Виновниците за Кратовската афера от 1898 г.

12/04/2016

Гьорче Петров
Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 24-25.


"... Благодарение на обстоятелството, че софийските полицейски власти позволяват на авантюристи като Гьорче Петров, да си играят с огъня, ний вече имаме нова една комитаджийска афера в Кратово. И аз се боя, че наскоро ще имаме други подобни афери. Защото... на българската деятелност в Македония липсва оня дух на солидарност и единство, който е главната гаранция за успеха на всяко политическо предприятие. 

 Ний не се различаваме само по способите и средствата, които ще ни доведат до желаемата цел, но различаваме се и по самите задачи, които преследваме. Екзархията мисли, че като увеличи числото на своето паство в Македония с някое село или като отвлече от сърбоманските училища няколко деца и работата е на ред. 

 Млади пък наши сили в Македония мислят, че всеки български скандал в тая страна и на тъй многочислените скандали е полезен, даже когато той се върши без да се държи сметка, нито за общата ситуация в Европа, нито за готовността на България да посрещне станалия скандал. А княжеското правителство е принудено да хаби по-голямата част от своите усилия, за да изправя кривите дърва на Екзархията и младите... Нека прочее разкажа и що се състои Кратовската афера.

Нещо преди две-три недели Гьорче Петров изпратил из София в Македония няколко екзалтирани македонски патриоти, с цел да убиват хора, и по този начин, да събират средства за "делото".... Гьорче не забравил да произведе тия млади хора в щаб-офицерския революционен чин "терористи". Един от тия братя, на име Станков, е вече хванат около Струмица. Други още двама, чийто имена не се знаят, са били хванати в Кратово..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024