Църква и църковен живот в Македония

16/04/2016

П. Петров, Хр. Темелски. Църква и църковен живот в Македония. С., 2003, 180 с.

    "Проникването на християнството в Македония започнало през средата на I век от Солун и е свързано с името на апостол Павел и неговите приемници. От това време датира и създаването на първите християнски общини. Това обаче били само първи стъпки. 

 За по-сериозно разпространение на християнството в Македония може да се говори едва след 313 г., когато с Миланския едикт Константин Велики провъзгласил свобода за християнското вероизповедание в Римската империя. Три десетилетия по-късно в Скопие била основана първата християнска епископия. 

 През 343 г. нейният митрополит Паригорис участвал в големия църковен събор в Сердика (дн. София)..."

Целият материал четете по-долу:

   

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024