Прилеп за своите училища - I ч.

15/04/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. Шалдeв, Хр. Гр. Прилеп за своите училища..., 46—55

   "През време на възраждането ни в реда на градовете, които играли голяма роля в него, е и гр. Прилеп. Тук възродителната идея се появила много рано, развивала се е с голяма горещина и усилен темп и е дело на местните условия и здравия национален инстинкт на българското местно население, което, съзнавайки и чувствувайки се българско, поело борбата за извоюване на самостоятелна родна църква и училище, като пръв етап за премахване на духовното, a после и на политическото му робство. 

 Нещо повече. През средата на миналия век с грижите си да уреди и издигне училищата си до възможна най-висока степен, които да просвещават не само местното население, но и онова в Югозападна Македония, Прилеп се издига твърде много и заема, без преувеличение, първенствующе място на български просветителен център. 

 В Прилеп открай време се е учило на български и функцията на българското училище, въпреки лошите политически условия през миналите векове, никога не е прекъсвала..."

Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024