A Handbook of Macedonia and surrounding territories (Рецензия)

12/05/2016

сп. Македонски преглед, год. III, 1927, № 3. Л. Милетич - A Handbook of Macedonia and surrounding territories. Geographical Section of the Naval intelligence Division, Naval Staff, Admiralty. London, 1915, 524 p..., 150—152.

"Падна ни на ръка горепосоченото официално издание на английското министерство на мореплаването, приготвено в началото на всеобщата война да служи за упътване на военните чинове относително пътните съобщения (и железниците) в Македония и съседните й страни в свръзка с заселените места, като се дават кратки сведения за същите касателно географическите условия, климата, хигиената, историята, етнографията, правителствата, администрацията, монетната система, градовете и най-сетне за островите в Бяло море - Имброс, Лемност, Самотраки и Тасос. 

 Особено подробно са указани пътните съобщения с указание и на разстоянията и на височините на планинските върхове. В края е приложена карта на Македония, на която са нанесени пътищата и железниците..."

Целият материал по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024