Издания на македонските студенти (Рецензия)

09/05/2016

сп. Македонски преглед, год. II, 1926, № 4. Л. Милетич - Изданията на македонските студентски дружества в чужбина относно Македония..., 150—152

Издания на македонските студентски дружества в чужбина относно Македония

    Съюзът на македонските студентски дружества в чужбина през последните две години развива твърде плодовита културна дейност мрез грижливо и вещо стъкмени, а по своята външност дори разкошни издания, целта на които е да запознаят външния свят с българска Македония - с копнежите и борбите й за свобода и просвета. 

  Ще излизат две серии книжки - една под име "Македонска книжника" (Makedonische Bucherei) със съдържание културно-научно, и друга под заглавие "За Македония" (Pro Macedonia), която ще донася портрети и характеристики на видни македонски революционери. 

   Пред нас са четири от излезлите книги от двете серии, по две от всяка, които доказват, че хубавия замисъл е намерил сериозни изпълнители така че не може да има съмнение и в успеха на предприятието, което и от наша страна заслужава всяка похвала и насърдчение...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024