Македонският фронт и изграждането на жп линията Радомир - Струмица

08/05/2016

Гл. ас. д-р Георги Георгиев (в центъра)
   В научния семинар на МНИ, проведен на 13 април 2016 г. в Радомир, гл. ас. д-р Георги Георгиев разгледа на първо място целите, които България си поставя с намесата си в Първата световна война – националното освобождение и обединение под обща държавна стряха на българските земи под чужда власт.


 В изказването си той проследи накратко развитието на бойните действия, военнооперативната и политическата обстановка на Южния (Македонския) фронт, очерта смазващите изпитания, понесени от българската нация и общество както в окопите, така и в тила по време на „Тригодишната война”. Специално място беше отделено на Македония с нейните етнодемографски, географски, стопански и инфраструктурни характеристики като театър на неравностойния (от гледна точка на ресурсите) въоръжен сблъсък със Съглашението и неговите балкански съюзници. 


 Бяха откроени приносите и жертвите на местното българско население във всенародните усилия за разрешаването на националния въпрос. Прекършването на тези усилия във вихъра на глобалния военен конфликт, заложено от геополитическата безперспективност и безизходица на големите съюзници – Централните сили, препотвърждава, разширява и задълбочава през 1919 г. измеренията на националното крушение, понесено през 1913 г.

Гл. ас. д-р Георги Георгиев

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024