Сърбизиране на македонския казионен "литературен език" (I ч.)

30/07/2016

Илия Гарашанин
Коста Църнушанов. Сърбизиране на македонския казионен "литературен език" (Част първа). Македонски преглед, 1991, год. XIV, кн. 1, с. 52–83.

 I. Идеолози на сърбизирането. Доказана истина е, че от момента, когато българският народ след упорита борба отбелязва първата си национална победа със създаването на българска независима църква чрез историческия ферман на султан Азис от 28 февруари 1870 г., започва и първата официална стъпка на Сърбия срещу възхода на българския народ. 

 Още в навечерието на официалния акт за учредяване на Българската екзархия сръбското правителство изпраща специално напътствие до своя пълномощник в Цариград да се бори срещу даване права на Екзархията над всички епархии в Турция, в които преобладават българите, т.е. в Мизия, Тракия и Македония...

(Към част II)

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024