Сръбските интриги и коварства срещу България (Рецензия)

15/08/2016

сп. Македонски преглед, год. XXXIII, 2010, № 2. Хаджиниколова, Елена. Сръбските интриги и коварства срещу България (1804-1914). Дипломатически документи. Съставителство, предговор и бележки Цочо В. Билярски. Издателство „Анико“. С., 2009, 659 с...., 149 - 156.


  Наскоро българската наука се обогати с един много интересен документален сборник, който съдържа автентични документи от сръбски произход. Такива документи се използват от научните работници, но за пръв път те се предлагат подбрани аналитично и синтезирано, за да разкрият сръбската политика към България за времето от 1804 г. до Първата световна война. 


 Книгата се публикува като поредица на библиотеката „Сите българи заедно“, която е под общата редакция на Никола Григоров. Документите, включени от съставителя Ц. Билярски в разглеждания сборник, са сръбските документи на Милан Богичевич, югославския пълномощен министър в Берлин през 20-те години на ХХ в. М. Богичевич отпечатва документи на сръбското Министерство на външните работи, открити и преписани от него. Тези документи обхващат сръбската дипломатическа дейност за периода 1903-1914 г. Екземпляри от тези документи се пазят в документалната сбирка на Института по история към БАН, в Централния държавен архив в София и в Централния военен архив във Велико Търново. Те са известни на учените и се използват от тях. 

 Документите на Богичевич обхващат десетгодишен период, поради което Ц. Билярски ги допълва с документи от български архиви и документални сборници, публикувани в известни български издания. Това се отнася до документи, свързани със сключването на двустранния българо- сръбски договор от 1904 г., до многобройните опити на Сърбия от 1897 г. до този договор от 1904 г. да въвлече България в преговори за разделянето на Македония на „сфери на влияние“ и др...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024