Св. Климент Охридски - духовен покровител на целия български народ

08/08/2016

      На 22 юли 2016 г. се излъчи предаването на „Час по България” с водещ проф. д-р Пламен Павлов на тема „1100 години от успението на св. Климент Охридски”.  Негови гости бяха известните изследователи доц. д.ф.н Вася Велинова, директор на Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Кл. Охридски”, доц. д-р Славея Бърлиева, директор на Кирило-Методиевския научен център при БАН и доц. д-р Георги Николов – зам.-декан на Историческия факултет към СУ „Св. Кл. Охридски”. 

 Четиримата учени, които са и членове на Македонския научен институт, сътвориха интересен разговор за живота и делото на Климент Охридски – пряк следовник на братята Кирил и Методий и пръв епископ на България, проповядвал за първи път „Божието слово” на старобългарски език. 

 Участниците в предаването изтъкнаха и други негови достойнства, свързани с написване на проповеди, похвални слова, жития, църковни химни, канони и пр., всички оставили трайни следи в християнската култура по българските земи. Много от произведенията на видния просветител, книжовник, оратор, средновековен учен и пръв светец на Българската православна църква са се превърнали в образци-шедьоври на старобългарската и другите средновековни славянски литератури. 

 Мнението на учените е, че Климент Охридски, от чийто успение – 27 юли 2016 г. се навършват 1100 години, с основание може да се нарече баща на българската литература, на българския книжовен език, на българската поезия, на българското богослужение… и Духовен покровител на целия български народ!

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024