Българските манастири в Македония (IX-XIV в.)

23/08/2016

Лингвистични студии за Македония 

 Посвещава се на чл.-кор. проф. Кирия Мирчев, по случай 20-годишнината от смъртта му. 

Македонски Научен Институт, 
София 1996 

"Македонска библиотека", № 36 

 Съставител: проф. д-р Иван Кочев 
Под редакцията на: чл.-кор. проф. Д. Иванова-Мирчева, проф. д-р И. Кочев

1. Българските манастири в Македония през IX-XIV в. 

 Акад. Димитър Ангелов

   При един поглед върху историческите съдбини на Македония от края на IX до края на XIV в. се хвърля в очи значителната роля на местните манастири през този петвековен период. Става дума за време, през което историята на тази обширна географска област, заемаща средищно място на Балканския полуостров, е неделима част от историята на България, по-специално от просветните и културни постижения на българите — основният живеещ в нея народ. 

Пръснати из различни краища на страната, манастирите в Македония — като се започне от времето на приемането на християнството при княз Борис I (864) и царуването на Симеон (893—927) — се открояват като едно от впечатляващите явления в религиозния живот на българското общество и респективно в сферата на образованието и книжнината. Заедно с това отделни манастири в Македония, основани или облагодетелствани от светската власт в лицето на върховния ѝ владетел, изпъкват на преден план със сериозните си икономически и социални предимства, разбира се, в характерната за балканското средновековие обществено-политическа система. 

 И това става, както по времето, когато македонските земи са в пределите на българската държава — като неин естествен политически и етнически център, така също и тогава, когато над тях тегне господството на Византийската империя (XI—XII в.), а по-късно и на средновековна Сърбия (от края на XIII до средата на XIV в.). Две са измеренията, отнесени към монашеството в Македония през този продължителен период (Първото българско царство, византийското владичество и на Второто българско царство): осезаемо духовно присъствие, съчетано за някои манастири с хвърлящо се в очи материално благополучие. Такава е най-кратката и обобщаваща характеристика на проблема...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024