Охридско - Дебърско въстание (1913)

06/09/2016

Илюстрация към поканата за конференцията
"100 години от Охридско-Дебърското въстание"
    Охридско-Дебърското въстание избухва на 7 септември 1913 г. На 9 септември българските и албанските чети влизат в Дебър. Три дни по-късно македонските българи в Охрид честитят свободата си. Развяват се български знамена и в Струга. 

За потушаване на въстанието Сърбия изпраща многочислени военни сили, които на 17 септември влизат в Охрид, а на 19 с.м. в Дебър. Опожарените села в региона са над 200, убити, измъчвани или хвърлени в затворите са стотици, а хиляди напускат родния си дом – едни търсят спасение към Албания, други – в посока към България. 

 На 28 септември 2013 г. в Струга се проведе конференция „100 години от Охридско-Дебърското въстание”. Българските участници във форума обнародваха своите публикации в сборник, издаден в София. 

Тук публикуваме доклада на гл. ас. д-р Георги Георгиев „Предистория и планиране на българо-албанското (албано-българското) въстание от 1913 г.”

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024