Ослепяването на Самуиловите воини от Василий II Македонец

19/10/2016

сп. "Македонски преглед", год. ХVI, 1993, кн. 2, Митрев, Георги. Самуиловата крепост - дема и битката през 1014 г...., 75–87.

  Царуването на Самуил (997 - 1014) e период, изпълнен с много динамизъм и превратности. Период, белязан от непрестанната опасност за българската държава от страна на укрепналата по време на македонската династия Византия. 

 Както е известно, след смъртта на Йоан Цимисхи (976 г.) източнобългарските земи били присъединени към Самуилова България. До обявяването и коронясването му за цар (997, след смъртта на цар Роман) Самуил води редица сражения...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024