Жени - герои в Македонското освободително дело

11/10/2016

Парашкева Гърдановска
Коста Църнушанов. Ролята на българката в Македонското освободително движение, сп. Македонски преглед, Год. ХXIII, 1995, кн. 3, с. 114-143.

"...българката е стояла вярно до мъжа, брата или сина си при всички прояви на въоръжена борба. Но тази й роля е била безшумна, невидима и затова в сянка - в широката сянка на мъжа. 

 Обаче колкото по-организирана е била освободителната борба, толкова по-определено изпъква ролята на жената. 

 И ние знаем това, че от времето, когато Васил Левски основава вътрешната революционна организация, жената се явява вече с най-съществената си роля като съратник в борбата..." 

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024