Българският говор в Голо бърдо, Албания

15/11/2016

Обичай на българите в Голо бърдо, Албания
Илюстрация: Photosynthesis 
сп. "Македонски преглед", год. ХXX, 2007, кн. 3, Христова, Евдокия. Говорът на Голо бърдо, Албания, в системата на българските диалекти..., 43–55.

 Териториите, на които днес се говори български език (в неговата диалектна разновидност) в Албания, са географските области Гора, Дебър и Голо бърдо в Северна Албания и в Южна Албания - Корчанско и района на Мала Преспа. 

 Интересуващият ни говор в това изследване е диалектът на областта Голо бърдо. Той няма цялостно и подробно описание, освен в трудовете на Божидар Видоески, където откриваме най-обща негова характеристика[1]. 

 Самата географска област Голо бърдо се намира в средната част на иточната граница на Р. Албания с Р. Македония. На север от нея са другите две области с български диалекти - Дебър, с част в Р. Македония и Гора, по-голямата част от която е в Косово, Сърбия, а по-малката - в Македония. Оттатък границата с Македония, на изток, срещу голобърдовските села са селата от Северно Стружко, а малко по на север - град Дебър....

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024