Акад. Ал. Теодоров-Балан за "една македонска теория"

19/11/2016

сп. "Македонски преглед", год. ХXXIV, 2011, кн. 1, Василева, Маргарита. Из една позабравена рецензия на проф. Александър Т. Балан...., .

   Между многото отделни разправки за езика, народността, историчното минало и политичното бъдеще на славянското население в Македония, книгата на К. П. Мисирков е засега едничка, дето е приложена една от „македонските теории“ изкуп върху всички най-важни отношения на македонските славяни като цялост. Тая книга има свое значенито потекло.

 Не ми се е падало да видя в българския печат, откак излезе книгата на К. П. Мисирков, такъв отзив за нея, какъвто тя поистина заслужава от българска страна. Както си е у нас обичай, печатът, който многоречиво разправя за всякаква дреб под българското слънце, само задена тук-там лично автора на книгата, подфърли му някоя друга – ако не клевета, а то поне глума, самодоволно обяви, че с езика на книгата си г. Мисирков, без да ще, доказвал, как македонските славяни били българи, и отмина, за да се препира пак за разни чужди и лични свои, повечето партийни работи. 

  Така постъпя обикновено българският водач на общественото мнение, всекидневният непосреден учител на гражданина в България с ония книжовни появи, дето се обсъждат въпроси от важно политическо естество за българската народност и държавна мисъл...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024