Европа по времето на св. Климент Охридски

30/12/2016

Европа и Европейският Югоизток в края на IX и началото на X век 

 Людмил Станчев – Р. България 

      В тази обзорна тема се обхваща част от европейската и балканската средновековна история, ограничена от жизнената и духовно- просветителска дейност на св. Климент Охридски. С други думи тя спокойно може да бъде отнесена към събитията и процесите, протичащи във Византия, Германия, Великоморавия и балканските славянски княжества след изгонването на учениците на св.св. Кирил и Методий от Великоморавия до успението на св. Климент през 916 г. 

 Случващото се в този хронологичен отрязък се разглежда в контекстта на международните отношения на Балканите и тяхната евентуална проекция върху времето на св. Климент Охридски. Макар и условно избрана, тази рамка има за начало различни по характер събития. За Западна Европа това е договорът от Вердюн (843 г.), за Византия това е краят на иконоборческата криза, а за България – началото на управлението на княз Борис I. 

 Последвалите събития дават възможност да се проследят без натрапчиви аналогии консолидирането на Германското кралство, Македонския ренесанс във Византия, зараждането на хърватската и сръбската държавност и българския „Златен век”.

Докладът е прочетен на международната научна конференция „Климент Охридски и неговото време”, проведена на 9 декември 2016 г. в гр. Корча, Албания. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024